Bảng Giá

Bảo mật hệ thống thanh toán của bạn ngay!

Gọi (609) 800-4636 hoặc liên hệ sales.

Cùng lên kế hoạch cho tiệm nails mơ ước của bạn.

Tính Năng Chính

Hệ Thống Quản Lý POS

Máy Check-in

Bảng Chữ Ký Điện Tử

Ứng Dụng ZOMO

Survey/Promotion/
Appt Reminder via SMS

Khuyến Mãi qua Email

Thiết Kế Logo

Thiết Kế Website (Hosting + Domain)

Phí Chuyển Domain ($199)
(Miễn phí sau 12 tháng)

Đặt Hẹn Online

Thẻ Quà Tặng Online

Social Claim (FB + GG)

Thiết Kế Bảng Giá Điện Tử

Post Bài Facebook

Thông Báo Google Reviews

Quản Lý Google Reviews

Post Bài Google

Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm (SEO)

ZOTA Turn/Waiting List

Giấy Phép Sử Dụng (Tổng)

Giấy Phép Sử Dụng Z Mobile A920: $10/tháng *
(Phải có thẻ Sim)

GIÁ

FREE

2 cent/SMS

1 cent/email

4

FREE

BASIC

2 cent/SMS

1 cent/email

6

$49

PRO

1,000 SMS/Tháng
Trả theo tháng
Tặng 2,000 SMS/Tháng
Trả theo năm

Bao gồm 5,000 emails

8

$99

ELITE

3,000 SMS/Tháng
Trả theo tháng
Tặng 2,000 SMS/Tháng
Trả theo năm

Bao gồm 10,000 emails

Không giới hạn

$199

(*): Khi mua máy cà thẻ A920

D
E